Historia Instytucji

2003 – powołanie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady i polskich firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą, oraz dzieci polonijnych. Szkoła realizowała uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski i geografii Polski w systemie stacjonarnym i na odległość, obejmując swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.

2019 – oficjalna zmiana nazwy placówki ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego na Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie

Kierownicy placówki

  • 2022–obecnie mgr Krzysztof Gruca
  • 2006–2022 mgr Monika Holzwieser
  • 2003–2006 dr Irena Malec-Bilińska