Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii

Photo by Edward Jenner from Pexels

Podczas pandemii nasza Szkoła kieruje się przepisami określonymi przez słowackie Ministerstwo Edukacji, dostosowanymi do warunków placówki.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje dokument „Zelená otvoreným školám”.

W pierwszym dniu zajęć po przerwie wakacyjnej każdy uczeń musi przedłożyć swojemu nauczycielowi „Pisemne oświadczenie o niezakaźności”. Podobne oświadczenie należy składać po każdej nieobecności na lekcjach spowodowanej chorobą.

Uprzejmie prosimy o usprawiedliwianie nieobecności ucznia w formie pisemnej.

Photo by Edward Jenner from Pexels

Do pobrania