Rodzice

Ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Spotkania rodziców mogą być wychowywane przez Radę Rodziców w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły. Poruszane są na ważne sposób, aby uruchomić z funkcjonowaniem.

Zasady wyboru do Rady Rodziców oraz jej uprawnienia są dostępne w Statucie Szkoły, rozdział 6, paragrafy 28–30.

Rodzice wpłacają na każde dziecko składkę na komitet rodzicielski, kwota jest ustalana na pierwsze nauczanie Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Wakat

Przewodnicząca

 

Anna Skowron-Belko

Wiceprzewodnicząca

 

Agnieszka Dębowska

Skarbniczka