Podręczniki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

UWAGA!!! UCZNIOWIE KLAS I-VIII OTRZYMUJĄ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI W SZKOLE.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców NOWA EDYCJA 2020-2022. Klasa I. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Podręcznik“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców. Klasa I. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Ćwiczenia“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

KLASA II

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców. Klasa II. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Podręcznik“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców. Klasa II. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Ćwiczenia“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

KLASA III

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców. Klasa III. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Podręcznik“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

 • B. Stępień, E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, J. Winiecka-Nowak

„Elementarz odkrywców. Klasa III. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.

Ćwiczenia“, część 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Nowa Era

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA POLSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA  IV

Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start. Klasa 4, szkoła podstawowa

KLASA V

Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start. Klasa 5, szkoła podstawowa

KLASA  VI

Klimowicz, M. Derlukiewicz: Nowe słowa na start. Klasa 6, szkoła podstawowa

KLASA  VII

Nowe słowa na start! 7. Język polski. Podręcznik. Klasa 7, szkoła podstawowa

Nowa edycja 2020-2022

KLASA  VIII

Nowe słowa na start! 8. Język polski. Podręcznik. Klasa 8, szkoła podstawowa

Nowa edycja 2021-2023

PODRĘCZNIKI WOP

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA IV

 • Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wydawnictwo Nowa Era
 • Wczoraj i dziś. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Wydawnictwo Nowa Era

KLASA V

 • Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Grzegorz Wojciechowski, Wydawnictwo Nowa Era
 • Wczoraj i dziś. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Wydawnictwo Nowa Era
 • Ciekawi świata 5. Przyroda. Podręcznik, Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska, Wydawnictwo Operon

KLASA VI

 • Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Grzegorz Wojciechowski, Wydawnictwo Nowa Era
 • Wczoraj i dziś. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Wydawnictwo Nowa Era
 • Ciekawi świata 5. Przyroda. Podręcznik, Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska, Wydawnictwo Operon

KLASA VII

 • Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow, Wydawnictwo Nowa Era
 • Wczoraj i dziś. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz, Wydawnictwo Nowa Era
 • Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era

KLASA VIII

 • Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska, Wydawnictwo Nowa Era
 • Wczoraj i dziś. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Krzysztof Jurek, Katarzyna Panimasz, Elżbieta Paprocka, Wydawnictwo Nowa Era
 • Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era