Laboratoria Przyszłości

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Bratysławie bierze udział w programie wsparcia dla szkół „Laboratoria Przyszłości”. W ramach tego programu szkoła pozyskała nowe wyposażenie do biblioteki oraz sprzęt audio-wizualny.